Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Jak se stát zednářem
                   

Řád svobodných zednářů je mužský řád s několikasetletou tradicí, který dodržuje principy etiky a pracuje na hledání ,, pravdy " a na morálním a intelektuálním zdokonalování svých členů. Svobodné zednářství je společnost pokroková, filozofická a filantropická a usiluje o univerzálnost zásad tolerance a solidarity a ideálu svobody, rovnosti a bratrství. Proto zde není místa pro násilí, členství ve stranách a skupinách, které mají netoleranci a násilí v programech, pro ty, kteří nechtějí naslouchat v pokoře a podvolit se všem zásadám řádu, které prověřil čas. Členství v řádu je závazkem života, který se může dát vašemu životu smysl.
Pokud jste byli vedeni v těchto zásadách tolerance, můžete navázat na rodinnou demokratickou tradici nebo chcete založit tuto tradici ve vašich rodinách dobře prostudujte připravené materiály, které najdete na této webové stránce, hlavně v kapitolách Co je svobodné zednářství nebo v Povinnostech a můžete napsat na kontakt Řádu. Víme, že Vás budou provázet řady nejistot a dotazů ohledně možnosti spojit svůj život s Řádem coby člověk hluboce věřící ( katolík či evangelík ) nebo coby člen demokratických spolků, pak nemusíte váhat a můžete svůj dotaz napsat na adresu informačního kontaktu Řádu info@lnarod.cz. Většinu vašich odpovědí však najdete ve výše uvedených kapitolách.
Věřte, že i váš příspěvek v pevnosti charakteru, morálních kvalit se může stát dalším pevným článkem v pokračování tradic porozumění a šíření všech morálních a etických zásad ve společnosti.

Můžete psát na KONTAKT

Myšlenka na svobodné zednářství.

 

 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.