Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Charita:
Víra, naděje a láska (jako charita a pomoc bližnímu), z těchto tři je ale největší láska jako pomoc těm, kteří ji potřebují
                   

Masonic tradition informs us the three principal rungs are labelled Faith, Hope and Charity. But interestingly, those words do not appear in Genesis, but rather 1 Corinthians Chapter 13:
"And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity."
The men who crafted our ritual saw fit to unite these ideas, and they work together well, if separated a bit biblically. Let us expand on these virtues, how they relate to Freemasonry, and how to pursue them in our daily lives.


Zednářská tradice nám říká, že tři hlavní pilíře jsou označeny jako Víra, Naděje a Láska. Zajímavé však je, že tato slova se neobjevují v knize Genesis,
ale v 1. kapitole 13. listu Korintským:
"A nyní zůstává víra, naděje a láska (jako charita a pomoc bližnímu) , z těchto tři je ale největší láska jako pomoc těm, kteří ji potřebují (charita)."
Bratři, kteří vytvořili náš rituál, považovali za vhodné tyto myšlenky spojit a ony spolu dobře fungují, i když jsou biblicky trochu oddělené. Rozveďme si tyto ctnosti, jak souvisejí se svobodným zednářstvím a jak o ně usilovat v každodenním životě.

Bratři ze Sibi et Posteris dávají radost dětem v Dětském domově v Chánovicích:
Každoročně připravují bratři Karel F. a Honza K. radostnou sváteční nadílku dětem v Dětském domově v Chánovicích, která byl letos v době pandemie zvlášť ceněna. Bratři ze Sibi et posteris dostali zvlášť krásný dopis od paní ředitelky: Hezký den, dnes přivezl kurýr sladkosti pro naše děti. Měly velkou radost a namalovaly vám obrázky. Hlavně Nellinka trefila naši sváteční náladu - stále si spíše hrajeme na sněhu, než bychom si užívali jarního sluníčka. Vyřiďte prosím pozdrav i ostatním našim přátelům. Albert, Maty, Eliška, Marek, Roza, Nella, Natka, Adam + teta Klásků. A děti připojili své krásné obrázky. Díky bratři.
Lóže se stará o děti v dětském domově na Šumavě a zaváží potraviny z potravinové bankypro lidi bez domova, matky samoživitelky a další potřebné v Praze, Lysé nad Labem, Milovicíh i Brandýse.
Charita-LysaPro-nejmensi

SZ-charita-sibipotraviny-charita

Brigada-se-skauty
Pomoc bratří Sibi et posteris se skauty v Brandýse nad Labem.


 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.