Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Zprávy
                   

Sibi et posteris
Objevený hrob našeho bratra Dr. Adolfa Maixnera
Maixner-hrob1Maixner-hrob2


Na sociálních sítích při diskuzích nad ošetřováním současného prezidenta České republiky přišlo téma k zamyšlení, jak to vlastně bylo s informacemi o zdravotním stavu našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, protože se tam dokazovalo, že se veřejnost také tehdy nedozvěděla pravdu.
Ale jedna věc byla zajímavá, a to, detaily k úmrtí prezidenta Masaryka a jeho tehdejším zdravotním stavu. Pokud nahlédneme, kdo byl vlastně hlavním ošetřujícím lékařem prezidenta Masaryka dozvíte se, že to byl MUDr.Adolf Maixner a pokud nahlédneme do lóžového seznamu lóže Sibi et posteris, tak zjistíme, že primář pan MUDr. Adolf Maixner, byl již od roku 1934 svobodným zednářem, zřejmě z toho důvodu, že stále komunikoval s tehdejším kancléřem Přemyslem Šámalem a společně do roku 1930 i s předchozím ošetřujícím lékařem prof. Ladislavem Syllabou, členem lóže Národ.

V článku internetových novin Lidovky od autora Petra Zídka ze dne 14.9.2017 se dozvídáme:
„Srdce prvního československého prezidenta dotlouklo 14 .září 1937 ve 3 hodiny 29 minut. Tomáš Masaryk zesnul ve své ložnici v druhém patře lánského zámku. Jeho skonu byly přítomné jeho děti, vnučky Anna a Herberta, neteř Ludmila Lípová s manželem, prezident Edvard Beneš s manželkou, předseda vlády Milan Hodža, kancléř Přemysl Šámal, osobní tajemník Antonín Schenk a tým lékařů a ošetřovatelek. „ a dále:
„Když se na počátku 20. let jednou udělalo Charlottě Masarykové špatně, zeptal se prezident, jestli je po ruce nějaký lékař. Komorník mu sdělil, že pouze doktor Maixner, který ordinuje pro zaměstnance. Maixner Charlottě Masarykové předepsal medicínu, jež fungovala, a i jinak se dobře uvedl, takže pak doprovázel prezidenta na jeho zahraničních cestách. Za osobního lékaře byl zpočátku považován profesor Ladislav Syllaba, ten ale v roce 1930 zemřel. To již měl Maixner v rodině a kanceláři tak silnou pozici, že se mohl stát oficiálním lékařem hlavy státu.“
Takže, výčet osobních lékařů Masaryka: zednář Ladislav Syllaba( Národ) a pokračoval zednář Adolf Maixner (Sibi et posteris) a ten mu nakonec zatlačil oči a podvázal bradu.
Lidovky:
Celý článek zde: https://www.lidovky.cz/relax/lide/odchazeni-prezidenta-masaryka-jeho-zdravotni-stav-na-konci-zivota-znalo-jen-par-vyvolenych.A170914_131751_lide_ELE
Při pátrání naší badatelské lóže Quatuor coronati, kde že je pan doktor Maixner pochován jsme našli jeho hrob v zuboženém stavu, rozvalený a částečně poškozený, bez údržby. Po dotazu k tomuto hrobu na Správě pražských hřbitovů jsme se dozvěděli, že hrob je bez majitele a připraven k adopci. ( Máme ho již zamluven)
Povídání o panu doktorovi je zde:
http://www.oracov.cz/obec-oracov/osobnosti/

MUDr. Adolf Maixner (1877-1957)
Oráčovský rodák Adolf Maixner byl od počátku dvacátých let do roku 1945 osobním lékařem prezidenta T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy. Své vzpomínky na lékařskou službu u prvního československého prezidenta shrnul v knize Vzpomínky osobního lékaře, vydané v roce 1938 jako soukromý tisk pro účastníky sjezdu Skupiny moravských knihomilů v Hodoníně.
O tom, jak se stal lékařem prezidenta T. G. M., napsal: "Byl jsem od počátku roku 1913 hradním lékařem pro úředníky a zaměstnance pražského hradu; po převratu zůstal jsem jím ve službách republiky a jako takový jsem se také představil presidentu T. G. Masarykovi po jeho návratu do vlasti v prosinci 1918. První léta neměl lékaře, až když po dvou letech na jaře roku 1920 paní Charlotta G. Masaryková se roznemohla bolestivou chorobou bederního svalstva, ptal se president Masaryk svého komorníka Hůzy, kde je tu lékař. Komorník jmenoval mne a dodal: ,Ten je ale pro hradní zaměstnance'. ,To je jedno', zněla odpověď, ,zavolejte ho'. Očekával mne, zavedl mne ke své choti a zase na mne čekal, aby zvěděl výsledek vyšetření. Byl jsem volán k paní Masarykové během toho roku ještě několikráte. President sám v té době lékaře nepotřeboval. Až v lednu 1921 se roznemohl sám velmi nebezpečnou a úpornou septickou chřipkou, a od té doby byl jsem jeho lékařem."
http://www.oracov.cz/obec-oracov/osobnosti/
Maixner-vzpominky 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.