Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Sibi et posteris - Motto: Making good men better
                    Cesta dobrých mužů stát se lepšími.

"My" jako zednáři nikoho nečiníme lepším. Stejně jako ten plešatý kluk v Matrixu říkal o ohýbání lžíce, že to není možné. Můžeme si jen přát učinit člověka lepším, ale jediné, co můžeme udělat, je vést jednotlivce k tomu, aby se *sám* stal lepším. Pokud si upřímně nepřejí a nesnaží se být lepší, jakkoli dobří mohou být,  zednářství pro ně nemůže nic udělat.

Je na bratrech ve své lóži, aby poskytli nástroje k osobnímu zdokonalení. Pokud nástroje zednář používá nesprávně nebo je nechá rezivět na dešti, nezbývá jeho bratrům než nabídnout slova rady a nápravy. Jeho bratři tak možná neučiní nebo tuto potřebu nerozpoznají. Je na "dobrém muži", aby poukázal na to, v čem mohou být jeho problémy a jakou pomoc může potřebovat při nápravě směru své lodi.
Je to obtížné, nicméně i s těmi nejlepšími radami a prostředky je to nakonec na jednotlivci, který potřebuje použít kompas, aby svůj život nastavil správně. Bratr, který vidí, že se druhý potýká s problémy, by měl mít vždy k dispozici radu a pomoc.
Souhrnně řečeno, jednotlivý "dobrý člověk" je ten a pouze ten, kdo sám ze sebe dělá lepšího člověka. Jediné, co můžeme jako jeho bratři udělat, je sloužit jako maják a kompas na rozbouřeném moři. Svým vedením skutečně děláme dobré lidi lepšími. Není však v našich možnostech ani v naší odpovědnosti nutit ho, aby byl lepší. Je to na něm samotném. Žádné odznaky, prsteny, klobouky, zástěry ani nic jiného nedělá člověka lepším. Vskutku nic z toho nedělá člověka zednářem. Zednář je zednářem ve svém srdci a nikde jinde.
Kevin Noel Olson, Ctihodný Mistr předchůdce, člen 33.st Skotského Starého a Přijatého Ritu a člen Yorkského ritu,

 


 

 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.