Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Literatura - Co dopručujeme:
                   


.Pro zájemce o studium svobodného zednářství je k dispozici řada publikací v českém jazyce, například:

Antonín, Luboš: Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Argo, 2010, ISBN 978-80-257-0317-5.
Boucher, Jules: Zednářská symbolika. Praha: Trigon, 1998, ISBN 80-86159-09-4.
Cooper, Robert L. D.: Tajemství zednářského kódu. Bratrstvo v proměnách času. Plzeň: Plejáda, 2010, ISBN 978-80-87374-06-1.
Gardner, Laurence: V Šalomounově stínu. Praha: Emitent, 2007, ISBN 978-80-7281-384-1.
Gintl, Zdeněk: Svobodné zednářství. Praha: Volná myšlenka, 1926.
Kerning, J. B.: Listy o královském umění. Praha: Trigon, 1991, ISBN 80-85320-00-0.
Kinney, Jay: Svobodní zednáři. Mýtus a skutečnost. Praha: Práh, 2010, ISBN 978-80-7252-311-5.
Knight, Christopher; Lomas, Robert: Klíč k Chíramovi. Praha: Argo, 2010, ISBN 978-80-257-0261-1.
Lobkowitz, Peter Francis: Legenda svobodných zednářů. Praha: Ivo Železný, 1996, ISBN 80-237-2687-0.
Lennhoff, Eugen: Svobodní zednáři. Praha: Petrklíč, 1993, ISBN 80-85243-42-3.
Lomas, Robert: Vidění v temnotách. Praha BB/art, 2003, ISBN 80-7341-864-9.
MacNulty, Kirk W.: Svobodné zednářství, symboly, tajemství, význam. Praha: Knižní klub, 2007, ISBN 978-80-242-2006-2.
Podškubka, Jan: České svobodné zednářství v průběhu XVII. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2004, ISBN 80-7050-444-7.
Ridley, Jasper: Svobodní zednáři, Praha: BB/art, 2004, ISBN 80-7341-358-2.
Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 1. Praha: Emitent, 2001, ISBN 80-7281-085-5.
Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 2. Praha: Emitent, 2003, ISBN 80-7281-111-8.
Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 3. Praha: Emitent, 2009, ISBN 978-80-7281-329-2.
Staré povinnosti svobodných zednářů. Bratislava: CAD PRESS, 1993, ISBN 80-85349-25-6.
Wallace-Murphy, Tim: Svobodní zednáři – dějiny hnutí a mystické souvislosti. Praha: Svojtka & Co., 2007, ISBN 978-80-7352-625-2.

O životě a díle členů Lóže Sibi et posteris se lze dočíst například v těchto publikacích:

Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve 20. století. Praha: Libri, 2002, ISBN 80-7277-122-1.
Charvát, Josef: Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků. Praha: Galén, 2005, ISBN 80-7262-266-8.
Horejc Jaroslav, Mistr českého art deca, Galerie hlavního města Prahy, 2016 ISBN 978-80-7010-117-9
Havel, V.M., Mé vzpomínky, Nakladatelství Lidové noviny,1993, ISBN 80-7106-026-7

 

 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

 Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.