Sibi

Lóže Sibi et posteris

Lóže č.21 pod Velikou lóží České republiky

Kontakt pro lóži Sibi et posteris


.Kontaktní spojení na lóži najdete na mailu:

mailto: sepsecretary@gmail.com

Omlouváme se za případné zpoždění naší reakce. Vaší poště věnujeme náležitou pozornost.

Lóže spadající pod Velikou Lóži České Republiky

Číslo lóže označuje pořadí, v jakém se lóže stala součástí VLČR.

Lóže nesoucí původně čísla 11 (Kosmopolis), 14 (Libertas) a 18 (Humanizmus) sídlí v Bratislavě a v roce 2009 se staly zakládajícími lóžemi Veliké Lóže Slovenska.

*) Lóže č. 9 Quatuor Coronati je lóže se speciálním statutem. Je zaměřena na výzkum zednářské historie. Jejími členy se mohou stát pouze zednáři, kteří již jsou členy některé jiné lóže VLČR.

 

 

Charita

Vedle jiných úkolů plní zednářství také poslání dobročinné. Dobročinnost je naší povinností a má v nás roznítit lásku k lidstvu. Nikdo neporozumí dobru, dokud sám dobra konati nezačal. Požehnán, kdo dává, i ten, kdo byl obdarován!

 

Historie

Historie lóže Sibi et posteris je velmi bohatá a sahá do historie první československé lóže Jan Amos Komenský. Jsem hrdí na to, že naším hlavním patronem a podprovatelem byl sám Alfons Mucha. Náš klenot najdete podle vzoru vchodu do Karlovo-Ferdinandovy univerity v Praze-1 - Celetné ulice 20, č.p.562.

 

Významní bratři

Stavbu lóže Sibi et posteris připravovali zdatní zednáři jako František Křižík s dalšími členy rodiny, Jaroslav Horejc, architek Jan Zázvorka, architekt Vladimír Syrovátka, akademický malíř Alois Bílek, akademický malíř Alfréd Justiz, osobní lékař T.G.Masaryka Dr.Adof Maixner a mnoho další vynikajících osobností.